Project management

Project management


Twee projectleiders

Het is vanzelfsprekend dat de leverancier die een implementatie uitvoert een projectleider aanduidt om alles in goede banen te leiden. Minder gangbaar maar minstens even belangrijk is een projectleider aan de zijde van de klant.

Met een projectleider wordt bedoeld: iemand die het project van A tot Z opvolgt, de status kent, de problemen detecteert en oplost, de communicatie tussen klant en leverancier verzorgt, informatie laat doorstromen van en naar de leverancier, gebruikers begeleidt bij acceptatietesten of ingebruikname, ... . De bedrijfsleider die de onderhandelingen met de leverancier gevoerd heeft en periodiek op de hoogte gehouden wordt van de vorderingen is geen volwaardige project manager.

Vergeet de eindgebruikers niet

Een nieuw project betekent ongetwijfeld (grote) verandering voor de eindgebruikers. Zij zullen hun vertrouwde omgeving moeten inruilen voor iets nieuws, iets wat voor hen niet per definitie beter is dan hoe het was, iets wat onbekend is, iets waar sommigen zelfs zeer weigerachtig tegenover kunnen staan.

Om de slaagkansen van een project te maximaliseren, is het belangrijk dat gebruikers van bij het begin betrokken worden, dat ze mede inspraak krijgen in de behoefteanalyse, dat ze op de hoogte gehouden worden van de vorderingen, dat ze begeleid worden in het - indien mogelijk geleidelijk aan - overschakelen naar de nieuwe omgeving, ... .

Erkenningsnummer: DV.A231055