IT audit

U bevindt zich hier: Home | Onafhankelijk IT advies | IT audit

IT audit


Meerdere aanleidingen, één doel

Een audit kan om verschillende redenen gebeuren:

Maar het doel is overal hetzelfde: een beeld vormen van de bestaande situatie en ondertussen problemen identificeren zodat de nodige acties ondernomen kunnen worden om deze te verhelpen.

Maar mijn mensen klagen niet...

Het is niet omdat niemand klaagt dat er niets aan de hand is. Veel zaken sluimeren onopgemerkt en komen pas boven als het te laat is. Denk bvb aan back-ups die onbruikbaar zijn om een server crash op te vangen met verlies van data tot gevolg.

Andere zaken worden niet direct als "probleem" ervaren en worden aanvaard als zijnde "we moeten er dan maar mee leven". De praktijk wijst echter uit dat in een auditgesprek al snel bepaalde zaken naar boven komen waarvoor een (soms eenvoudige) oplossing bestaat die ieders leven wat aangenamer kan maken of zelfs een grote impact kan hebben op de dagelijkse werking van het bedrijf.

Geen audit zonder adviezen en verdere opvolging

Een degelijk uitgevoerde audit is één. Maar hoe kunnen de pijnpunten opgelost worden? Passende en haalbare adviezen zijn een logisch gevolg van de audit. Verdere opvolging zal ervoor zorgen dat de adviezen ook effectief uitgevoerd worden zodat de vruchten van het verbeteringstraject snel geplukt kunnen worden.

Erkenningsnummer: DV.A231055